Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon

Opetushallitus on antanut määräyksen opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietojen tallentamisesta KOSKI-tietovarantoon 1.12.2017 lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 6 § nojalla. KOSKI-tietovarantoon kerätään opetuksen ja koulutuksen rahoituksen laskentaperusteena tarvittavat tiedot.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille